About


På tross av mitt navn, er jeg en ektefødt Bodøværing som har bodd de siste 19 årene i Kristiansand.


Foto for meg er lidenskap og noe jeg ser på som en fantastisk måte å uttrykke meg selv kreativt på. Jeg elsker å søke etter nye motiver, fange lys, øyeblikk og fortelle historier gjenom mine bilder. Jeg er primært interessert i å ta bilder av mennesker, da dette gir meg størst utfordring. Med det sagt, mener jeg man skal aldri begrense seg innen foto. Alt kan fotograferes og man bør alltid utfordre seg selv. For inspirasjon, kreativitet, ha det gøy og for å stadig utdanne/utvikle seg. 

Despite my name, I am a north-Norwegian woman living for the last 19 years in Kristiansand, south in Norway.


Photography for me is passion and something I see as a wonderful way to express myself creatively. I love to search for new motives, capturing light, moments and telling stories through my images. I'm primarily interested in taking pictures of humans, as this gives me the greatest challenge. With that said, I believe one should never limit themselves in photo. Everything can be photographed and you must always challenge yourself. For inspiration, for creativity, to have fun and to educate/evolve constantly.
Noen av mine oppdragsgivere og publikasjoner

Ulrikke Benestad Fuller-Gee /